Fyzika 6. třída

    Testy a prověrky
  1. Test na Látky, tělesa .............................................
  2. Stavba atomu, elektrické vlastnosti látek.....................
  3. Magnetické vlastnosti látek..........................................................
  4. Měření teploty a čas.................................................

 

    Laboratorní práce

  1. Magnetické pole magnetu .....................................
  2. Určení hustoty pevného tělesa.........................................
  3. Měření změny teploty zahřívané kapaliny + graf.......................
  4. Laboratorní práce na doma o teplotě ............................