Fyzika 7. třída

    Testy a prověrky

  1. Test  Síla, skládání sil, těžiště .........................

  2. Otáčivý účinek síly, páka ..............................................

  3. Hydrostatický tlak a plování těles............................................

 

    Laboratorní práce

  1. Tlak člověka na podložku......................................