Fyzika 8. třída

    Testy a prověrky

  1. Teplo, tepelná výměna a vedení.............................

  2. Změny skupenství..............................................................

  3. Spalovací motory ......teorie............................................................New

  4. Motory ......... dvoutakt.......čtyřtakt........diesel........wankel..........parní stroj

  5. Elektromagnetické jevy a něco málo el. proud.................................a k tomu jsou výsledky.

 

 

 

    Laboratorní práce

  1. Pokusné určení skupenského tepla tání ledu...................................