Fyzika 9. třída

    Testy a prověrky

  1. Optika, světlo, odraz světla a lom světla....................................

 

 

    Laboratorní práce

 

Teorie

  1. Optika, světelné zdroje, šíření světla....................................

  2. Optika, odraz světla, zrcadla...........................................................

  3. Optika, lom světla čočky.........................................................................

  4. Optika, vlastnosti oka, rozklad světla hranolem ...........................................

  5. Optické vlastnosti oka , prezentace PowerPoint..........................................................................